Közgyűlési meghívó

2019. április 13

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ - JAHRESBERICHT - 2018

Mit neuem Elan

A 24 éve jól működő programvázra építve – az erőforrásokhoz igazította elképzeléseit, szervezte az egyesületi életet az áprilisban megválasztott vezetőség.

A legnagyobb várakozás 2018-ban a konferenciát előzte meg. Témáját 2 éve határoztuk meg – Brüssel von Innen. Az élet nagyon aktuálissá, szinte pikánssá tette aztán az eseményt. A parlamenti választások után egy héttel volt a rendezvény és a kampány egyik fontos elemét képezte az EU működése. Büszkék lehetünk arra, hogy a konferencia után tagjaink az eltérő élláspontokról értékek mentén, tényekkel érvelő, higgadt, kulturált, a közösen elfogadható megoldásokat kereső beszélgetéseket folytak a késő délutáni óráig.

Nagy siker, hogy mind a négy előadónk tollából származó írást az Absolventenzeitung konferencia-különszámában még karácsony előtt minden tagunkhoz eljuttattuk. A német nyelvű írásokkal szeretnénk a hazánkról német nyelvterületen alkotott képet árnyalni, hiszen volt egyetemeinkre és partner-szervezeteinkhez is eljuttatjuk a kiadványt.

 A családi kirándulást is hagyományosan nagy érdeklődés övezte. Az időjárás különösen kegyeibe fogadott bennünket. Ugyanúgy, mint a már hagyományossá váló Velence-tavi kerékpártúrát is- Az Operaház felújítása miatt egyéves kitérőt tettünk a budapesti kulturális séták sorozatában! A Műegyetemi könyvtár bemutatása és az Epreskerti kiállítás nagyszerű élményt jelentett, de természetesen várjuk a 7. felvonást az Andrássy úton 2019-ben!

Az Oktoberfest során a Kolbászdában az előző év bajor tematikáját – közkívánatra – szász tudnivalók váltották fel a Quizben. A hangulat megint nagyon kellemes volt. Sajnos társaink nem veszik komolyan az előzetes bejelentkezést, ami miatt nem tudunk megfelelő asztalszámot foglalni. Bízunk a tapasztalat tanító hatásában!  

Kötelező adminisztrációs feladatainknak a könyvelés, statisztika, adatszolgáltatás területén maradéktalanul és határidőre eleget tettünk. Az év közepétől hatályba lépett GDPR jogszabály célozott elveit tevékenységünk már a korábbiak során is teljesítette. A technikai megfelelést – az általános tapasztalatokra is alapozva – folyamatosan végezzük.

Összefoglalva: Egyesületünk a 25.-ik jubileumi évben ismét erőt mutatott. Több év után az Absolventenzeitung-nak ismét három számát jelentettük meg. Jó érzés erről beszámolni olyan időszakban, amikor tagjaink egyre növekvő feladatokkal küzdenek. Különösen igaz ez a tagságunkban szép számmal jelen lévő szendvicsgenerációra.

A tevékenység elvi alapjai és a gyakorlati megvalósítás vonatkozásában is széleskörű az egyetértés a tagságban. Az egyesület anyagi alapjai biztosak. Ezt a szigorú költséggazdálkodás és a tagdíjfizetési morál együttesen teremti meg. Magasra tettük önmagunknak a mércét – a 2019-es évben az eddigiekkel azonos következetességgel kell végeznünk munkánkat. Ehhez kérjük Tagjaink támogatásával sikerülhet ez.

 A 2018-as év számokban:

Kiadások:

postaköltség:                        219.370 Ft

Absolventenzeitung:               450.195 Ft

bankköltség:                           56.724 Ft

konferencia                            193.400 Ft

összesen:                               919.689 Ft

 

tagdíjbevétel: 906.039 Ft 

kamatbevétel 2 Ft

összesen: 906.041 

hiány, 13.648 Ft, amit az előző év megtakarítása fedez.

Danke an Alle, die unsere Erfolge in diesem Jahr möglich gemacht haben- in alphabetischer Reihenfolge: Berg Marianna, Halmágyi Edit, Kelemen Nóra, Nagy Edit, Rácz Juli, Seemann Ágnes, Szandi Kornélia, Sziviné Harsányi Lucia,Tubik Anett,  Bacsinszky Karin és Bacsinszky Tibor, Balázs László (Miskolc),  Dorogmann László, Káli Sándor, Korencsy Ottó, Lábody László, Seida Péter,  Surányi András, Szivi László, Tubik Zoltán, Wilheim Gábor és web-mesterünk. Ők vállalták a legtöbb feladatot magukra: a konferencia előkészítését és lebonyolítását, az előadások fordítását, a kirándulások szervezését, az újságírást, a lapkészítést korrektúrát, az egyetemi találkozók, a Faschingstour és az Oktoberfest megszervezését, fényképek és video készítését eseményeinken, a volt egyetemekkel való kapcsolattartást, a kiscsoportok lendületben tartását, a tagnévsor és a honlap folyamatos karbantartását, a társaktól érkező kérések teljesítését, a könyvelést, a pénzügyek ellenőrzését,az egyre szigorúbb adminisztrációs feladatok elvégzését,  hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Köszönjük a tagdíjbefizetéseket, külön azoknak, akik kiemelkedően járultak hozzá tevékenységünk anyagi hátterének biztosításához.

melléklet - Mérlegadatok

A 2018-as mérleg-adatokat a következők szerint javasolja a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság elfogadni :

Tagdíjbevételek:                             906.039,- Ft

Kamat:                                                     2,- Ft

Összbevétel:                                   906.041,- Ft

Összes költség:                              919.689,- Ft

Finanszírozási tartalékból felhasználva  13.648,- Ft

Tagdíjfizető tagok száma:  114 fő

 

A hír megjelenésének dátuma: 2019-03-29