Közgyűlés - Vollversammlung 2022

2022.10.08.

Egyesületünk alapszabályának megfelelően a Vezetőség 2022. október 8-án szombaton 16.00 órára Közgyűlést hív össze – helye: 1165 Budapest Hilda u. 4.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 10.§. 2.bek. alapján 16.30-kor a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképesen ül össze.  Az Alapszabály 5.§.1 pont.2.bek. alapján „az egyesületi tag a másik egyesületi tagot teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazhatja a közgyűlésen történő képviselete ellátására”.

Napirend:

  1. Az Egyesület 2021. éves tevékenységéről a vezetőség beszámolója – lsd. írásos melléklet a honlapon
  2. A 2021. éves mérleg elfogadása
  3. 2022- 2023 évi tevékenységi alapelvek - tervek elfogadása

A Közgyűlésre minden tagot tisztelettel meghívunk és megjelenésére számítunk.

Az Egyesület dokumentumai a tagok számára a közgyűlésen betekintésre rendelkezésre állnak.

 

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ - JAHRESBERICHT – 2021

Ausdauer war gefragt

Az 1994-ben rögzített alapelvek, mely szerint vállalásainkat nem a vágyaink, hanem erőforrásaink, tagjaink aktivitása, részvétele határozza meg az elmúlt 2 évben egy újabb, nem kevésbé fontos elemmel bővültek: „amit a tőlünk független külső körülmények engednek”.  Ez utóbbi korlát a 2021-es évet is erősen meghatározta, mert a Konferenciánkat nem tudtuk megszervezni.

A kötöttségekkel, de megvalósult kültéri programjaink csak részben tudták pótolni a rendezvényt.

Az Andrássy-úti kulturális flangálás a reménykedés jegyében maradt az Operaház közelében, de addigra még nem lett kész, de még átadva sem. Surányi András az évek óta érdeklődő kemény magnak így a Sugárút kialakulásának társadalmi-gazdasági hátterét világította meg egy élvezetes interaktív 4 órás „workshop” keretében. 

A kirándulások és a csepeli DDR-Múzeum látogatásával induló Oktoberfest-séta – az időjárás kegyéből mind megvalósulhatott.

A K-M-St-Chemnitz-i Stadtgruppe a 45. éves találkozóját ünnepelte, de a kisebb-nagyobb baráti körök is éledeztek a korlátozások után.

A honlap működik, sajnos a tagsági adatokat kevesen menedzselik.  Erre pedig szükség lenne, mert tagjaink elérhetősége, a változás követése a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Kérjük, ha e-mail címetek, postai címetek, telefonszámotok változik – módosítsátok elérhetőségeiteket a fiókotokban, vagy írjatok a változásról e-mailt az info@nemet-diplomasok.hu címre.

A tagdíjak egy része korábban postai csekken került befizetésre. Ennek díja kétszeresen – postai közreműködési és bankköltségként is jelentkezett a kiadásaink között. Ezért 2021-ben váltottunk és csak külön kérésre biztosítunk sárga csekket a tagdíjfizetéshez. Az első év tapasztalatai visszaigazolták döntésünket.

Tagjainkkal való kapcsolattartásunknak továbbra is az Absolventenzeitung a legerősebb láncszeme. A 2021-es évben hosszú hónapokig készítettük elő az ösztöndíjas lehetőségek bemutatását – több, mint egy fél évszázadra visszatekintve. A megjelenés már 2022 elejére csúszott át.  A szerkesztőség számos pozitív visszajelzést kapott, az összefoglalók és a különböző életutak bemutatása egyaránt sokakat megragadott. Más országban tanult magyarok illetve más országbeli testvérszervezetink is érdeklődéssel olvasták, felmerült bennük a saját tapasztalataik összefoglalásának igénye. Biztattuk őket, szívesen adunk teret további történeteknek, összefoglalóknak mi is.

Összefoglalva: az Egyesület 27 éves működése alatt megőrizte haladó hagyományait, A humán-erőforrásaink csökkenése, az aktív szervezők számának növekvő terhelése/csökkenő teherviselési képessége ugyanakkor tény. Ezt minden tervezésben és vállalásunknál figyelembe kell vennünk.

A részben új összetételű vezetés és az aktív társaink 2022-ben a hagyományokat őrizve szeretnék folytatni az egyesületi élet szervezését – és nagyon bízunk benne, hogy végre meg tudjuk rendezni a 21. konferenciánkat! Most rugalmasságra és kitartásra van szükség! Az életünk minden területét rendkívüli gyorsasággal átformáló változások természetesen kihatnak egyesületi programjainkra is. Nem lehetséges az évtizedeken át jól működő több éves előtervezés. Felmérhetetlen, hogy egy rövidebb időtávval megszervezett Konferencia esetén – a „végre együtt lehetünk” vagy a „nem tudtam magam szabaddá tenni” effektus lesz erősebb.

A programtorlódás elkerülésére Vezetőségünk úgy döntött, hogy az eredetileg 2022. 09.10-re tervezett 7. Tókerülő kerékpártúrát elhalasztja 2023 tavaszára. A kerékpározást kedvelő tagjainknak a honlapon egyéni/kiscsoportos felkészülési ajánlatot teszünk közzé, hogy 2023-ban a 2 túrához megfelelő legyen a kondíció.

Az alacsonyabb költségű – sajnos még mindig - „konferenciamentes” 2021-es évben tovább alapoztuk a konferencia-év és a meredeken növekvő nyomdai-és postaköltségek, valamint a konferencia finanszírozását. Köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.

Kiadásaink:

postaköltség:                        84.945 Ft

Absolventenzeitung:               135.827 Ft

honlap-admin.:                            4000 Ft

bankköltség:                           39.367 Ft

összesen:                              264.139 Ft

Tagdíjbevételek:                             559.804,- Ft

Kamat:                                                     2,- Ft

Összbevétel:                                   559.806,- Ft

Összes költség:                              264.139,- Ft

Finanszírozási tartalékba: 295.667,- Ft

Tagdíjfizető tagok száma:  70 fő

Mérlegkészítési, bevallási, jelentési és KSH adatszolgáltatási kötelezettségeinknek is határidőben eleget tettünk.

Danke an Alle, die unsere Erfolge in diesem Jahr möglich gemacht haben- in alphabetischer Reihenfolge: Bacsinszky Karin, Halmágyi Edit, Kelemen Nóra, Nagy Edit, Rácz Juli, Seemann Ágnes, dr Striker Judit, Szandi Kornélia,  Sziviné Harsányi Lucia, sowie Bacsinszky Tibor, Dorogman László, Káli  Sándor, Korencsy Ottó, Lábody László ,Pinke György, Surányi András, Szivi László és web-mesterünk. Ők vállalták a legtöbb feladatot magukra: a konferencia előkészítését, a kirándulások szervezését, az újságírást, a lapkészítést, az egyetemi találkozók, a Faschingsduathlon és az Oktoberfest megszervezését, fényképek és video készítését eseményeinken, a volt egyetemekkel való kapcsolattartást, a kiscsoportok lendületben tartását, a tagnévsor és a honlap folyamatos karbantartását, a társaktól érkező kérések teljesítését, a könyvelést, a pénzügyek ellenőrzését,az egyre szigorúbb adminisztrációs feladatok elvégzését, csak a legfontosabbakat említve.

a Vezetőség

A hír megjelenésének dátuma: 2022-09-11