Német-diplomások Egyesület Közgyűlése

2023. október 14. - 16.:00

A Német-diplomások Egyesülete alapszabályának megfelelően a Vezetőség 2023. október 14-én szombaton 16.00 órára Közgyűlést hív össze – helye: 1165 Budapest Hilda u. 4.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 10.§. 2.bek. alapján 16.30-kor a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképesen ül össze.  Az Alapszabály 5.§.1 pont.2.bek. alapján „az egyesületi tag a másik egyesületi tagot teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazhatja a közgyűlésen történő képviselete ellátására”.

Napirend:

  1. A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság beszámolója a 2022-es év munkájáról
  2. A 2022.évi mérleg elfogadása
  3. A 2023-as év tervei- tevékenysége
  4. Egyebek

A Közgyűlésre minden tagot tisztelettel meghívunk és megjelenésére számítunk.

Az Egyesület dokumentumai a tagok számára a közgyűlésen betekintésre rendelkezésre állnak.

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ - JAHRESBERICHT – 2022

A Covid miatt őszre csúszott közgyűlés miatt az a furcsa helyzet állt elő, hogy 12-20 hónapja történt eseményeket tartalmaz a beszámoló, miközben a mérleggel kapcsolatos kötelezettségeinknek pedig eleget kell tenni. A Vezetőség célja ezen anomália feloldása.

Zurück auf die bewährte Spur

Az 1994-ben rögzített alapelvek szerint vállalásainkat nem a vágyaink, hanem erőforrásaink, tagjaink aktivitása, részvétele határozza meg. Ez az elmúlt 2 évben kiegészült egy újabb, nem kevésbé fontos elemmel: „amit a tőlünk független külső körülmények engednek”.  Ez utóbbi korlát a 2022-es évet már érdemben nem érintette, mert a Konferenciánkat 560 nap késéssel meg tudtuk megszervezni.

A kényszerűen átalakult életritmusok, a hirtelenjében a közösségekre jó értelemben rázúduló programsűrűség, más szervezetek összejöveteleinek látogatottsága adott okot aggodalomra, de bíztunk tagjaink igényében a személyes találkozásra.

Konferenciánk igényes helyszíne – köszönet ezúton is a DUIHK vezetésének a kedvező lehetőségért –, a jó megközelíthetőség, a téma, az előadók és a találkozások, baráti beszélgetések lehetősége kellő vonzerőt jelentett.

Az Andrássy-úti kulturális flangálás ismét a felújított Operaháztól indult, a Drescher Palota felújításának csúszása miatt a sarok túlsó oldalán folytattuk az ismeretbővítést.  Surányi  András akadémiai székfoglalónak is beillő értekezési  a 3 órás időtartamban csak váltott szék-foglalásokkal volt abszolválható.

Mindhárom kirándulás megvalósulhatott az időjárás kegyéből.

A K-M-St-Chemnitz-i Stadtgruppe a 46. éves találkozóját ünnepelte, de a drezdaiak,pünkösdi összejövetele, évfolyamtalálkozók jelezték, ismét éledezik a közösségi élet..

A honlap működik, néhányan a tagsági adatokat is menedzselik.  Ez tagjaink elérhetőségéhez, a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Kérjük, ha e-mail címetek, postai címetek, telefonszámotok változik – módosítsátok elérhetőségeiteket a fiókotokban, vagy írjatok a változásról e-mailt az info@nemet-diplomasok.hu címre.

Tagjainkkal való kapcsolattartásunknak továbbra is az Absolventenzeitung a legerősebb láncszeme. A 2021-es évben hosszú hónapokig készítettük elő az ösztöndíjas lehetőségek bemutatását – több, mint egy fél évszázadra visszatekintve. A megjelenés már 2022 elejére csúszott át.  A szerkesztőség számos pozitív visszajelzést kapott, az összefoglalók és a különböző életutak bemutatása egyaránt sokakat megragadott. Más országban tanult magyarok illetve más országbeli testvérszervezetink is érdeklődéssel olvasták, felmerült bennük a saját tapasztalataik összefoglalásának igénye. Biztattuk őket, szívesen adunk teret további történeteknek, összefoglalóknak mi is.

Összefoglalva: az Egyesület 28 éves működése alatt megőrizte haladó hagyományait, A humán-erőforrásaink, az aktív szervezők számának csökkenése, a munkában továbbra is részt vállalók korlátos teherviselő képessége ugyanakkor tény. Ezt minden tervezésben és vállalásunknál figyelembe vesszük és erősíti az összetartozást, hogy tagjaink ezt a tényt, a helyzetet átérezve- tudomásul veszik.

Az idei év „veszteségére” a „konferenciamentes” években gyűjtött tartalék fedezetet nyújtott. Köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.

Kiadásaink:

postaköltség:                        304.550 Ft

Absolventenzeitung:               347.970 Ft

honlap-admin.:                            4.000 Ft

bankköltség:                           45.333 Ft

konferencia költsége               346.887 Ft

összesen:                             1.048.740 Ft

Tagdíjbevételek:                             497.197,- Ft

Kamat:                                                     2,- Ft

Összbevétel:                                   497.199,- Ft

Finanszírozási tartalékból fedezve  551.541,- Ft

Tagdíjfizető tagok száma:  78 fő

Mérlegkészítési, bevallási, jelentési és KSH adatszolgáltatási kötelezettségeinknek is határidőben eleget tettünk.

Danke an Alle, die unsere Erfolge in diesem Jahr möglich gemacht haben- in alphabetischer Reihenfolge: Bacsinszky Karin, Csépai Ágnes, Halmágyi Edit, Kelemen Nóra, Nagy Edit, Rácz Juli, dr Striker Judit, Szandi Kornélia, sowie Bacsinszky Tibor, Dorogman László, Káli Sándor, Korencsy Ottó dr, Lábody László ,Márki Gábor, Surányi András, Szivi László, Wilheim Gábor, Zsakay Gábor és web-mesterünk. Ők vállalták a legtöbb feladatot magukra: a konferencia előkészítését, a kirándulások szervezését, az újságírást, a lapkészítést, az egyetemi találkozók, a Faschingsduathlon, kirándulás  és az Oktoberfest megszervezését, fényképek és video készítését eseményeinken, a volt egyetemekkel való kapcsolattartást, a kiscsoportok lendületben tartását, a tagnévsor és a honlap folyamatos karbantartását, a társaktól érkező kérések teljesítését, a könyvelést, a szabályszerűség , a pénzügyek ellenőrzését, az adminisztrációs feladatok elvégzését, a legfontosabbakat említve.

a Vezetőség

A hír megjelenésének dátuma: 2023-09-30