Közgyűlési beszámoló

2015

Közgyűlés meghívó

Egyesületünk alapszabályának megfelelően az Elnökség az éves Közgyűlést

2015. november 27-én, pénteken délután 16.30 órára hívja össze, helye: 1097 Budapest, - Táblás u. 32. LAPKER – tanácsterem.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 10.§. 2.bek. alapján 17.00-kor a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképesen ül össze.  Tagjainknak az Egyesület éves dokumentumai a közgyűlés előtt betekintésre rendelkezésre állnak.

Napirend:

 1. Beszámoló a 2015-ös év munkájáról, az aktuális gazdálkodási adatok ismertetése
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 3. A 2014.évi mérleg elfogadása
 4. Tisztújítás
 5. Alapszabály-módosítás és egységes szerkezetbe foglalás - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény); a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 3:63 - 87. §-i figyelembevételével
 6. A 2016-os év feladatai
 7. Egyebek

A Közgyűlésre minden tagot tisztelettel meghívunk és megjelenésére számítunk!


Közgyűlési beszámoló - Jahresbericht - 2015

Átálltunk a kétéves ciklusra

2014-ben stabilizáltuk gazdálkodásunkat. Az idei év már a kétéves ciklusra való teljes átállást jelentette. A tavaly megfogalmazott célokkal a tagság egyetértését a programokon való részvétellel, és azzal fejezte ki, hogy az idei év végére közösen megteremtettük a költségesebb konferenciaév finanszírozását is. Köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.

A megújult honlapon keresztül lehetett jelentkezni tagdíjfizető tagjainknak a nagyköveti fogadására az öregdiákok részére. A 60 fős keretet a rendkívül rövid határidők ellenére majdnem kitöltve - 51 társunk vett részt a rendezvényen.

A családi kirándulást tavaszra a konferenciákkal azonos időpontra szerveztük, hogy az időpont rögzüljön, a budapesti kulturális séták sikersztorija pedig töretlenül folytatódott! Az egyre gyarapodó számú résztvevők kezdeményezésére az Oktoberfest napjára még egy kirándulást ütemeztünk be – sajnos az időjárás áttolta szárazabb időszakra a tatai-tavi sétát. Töretlen népszerűségnek örvend a drezdaiak pünkösdi találkozója és a Stammtisch összejött a K-M-St-chemnitzi találkozóra is a Kolbászdában.

A Quiz – ezúttal a Windisch házaspár összeállításában az Oktoberfest élelmiszer-vegyipari zugaiba vezetett be bennünket – felkészültségünket vagy rutinunkat mi sem mutatja jobban, hogy Klausurbedingung feltételek mellett is voltak „bestanden sogar gut bestandene Noten”.

A honlap átalakítása befejeződött. A bejelentkezés, a tagsági adatok menedzselése és a bejelentkezés visszaigazolását követően a tagdíjfizetés követése egyaránt lehetséges. Erről minden tagtársunk a 2016 első Absolventenzeitung-ban külön értesítést kap.

A honlap látogatottsága folyamatosan nőtt. Megduplázódott a képanyag, az összes korábbi Absolventenzeitung is elérhető rajta. A programokra történő jelentkezéskor a honlapon keresztül azt is látni lehet, mely társakkal találkozhatunk a rendezvényen. Jelen vagyunk a Facebook-on is az idei évtől, bár ennek még nagyobb publicitást kell adnunk. A jelenlegi 60-as csoport lényegesen bővíthető!

A tavalyi közgyűlési döntésnek megfelelően készítettük elő a 2016-os 19. Konferenciánkat, melyet április 16-án rendezünk, ismét az ELMÜ–épületben „Familie und Wirtschaft” témakörben. Már visszaigazolta részvételét Konrad Adenauer unokája – dr Patrik Adenauer – Präsident – Family Business Network Deutschland. Számíthatunk korábbi partnereinkre, az Európai-Magyar Üzleti Társaság, a Konrad Adenauer Stiftung Budapest, és szeretnénk bevonni a DUIHK-t is.

A Civiltörvény és a PTK átalakítása jelentős adminisztratív akadályt állított az Egyesület elé. Novemberi közgyűlésünkön igyekszünk ennek is megfelelni, - bár egyre korlátosabb erőforrásainkat szívesebben fordítanánk az érdemi munkára.

Összefoglalva: az Egyesület 21-ik évében megőrizte haladó hagyományait, sokan vettek részt jól szervezett programjainkon. Tény ugyanakkor az aktív szervezők számának csökkenése, mert a feladatok elvégzése egyre több személyes áldozatot kíván meg. Vannak pozitív jelek is – bízunk abban, hogy meg tudjuk állítani ezt a folyamatot.

Az idei évet is természetesen a legszigorúbb költséggazdálkodás jellemezte, amit az alábbi számok is mutatnak – 2015.11.01-i állás, az időarányos költségekkel:

 • Postaköltség: 205.090 Ft
 • Absolventenzeitung: 183.916 Ft
 • Oktoberfest: 5.960 Ft
 • Honlap: 41.500 Ft
 • Bankköltség: 39.764 Ft
 • Összesen: 476.230 Ft
 • Tagdíjbevétel: 685.580 Ft

A 2014-es mérlegadatokat az Absolventenzeitung-ban megjelent részletezéssel egyezően, javasolja a vezetőség és a Felügyelő Bizottság elfogadni:

 • Tagdíjbevételek: 840.806,- Ft
 • Kamat: 92,- Ft
 • Összbevétel: 840.898,- Ft
 • Összes költség: 557.012,- Ft
 • Képzett finanszírozási tartalék: 282.864,- Ft
 • Tagdíjfizető tagok száma: 149 fő

Danke an Alle, die unsere Erfolge in diesem Jahr möglich gemacht haben- in alphabetischer Reihenfolge: Berg Marianna, Halmágyi Edit, Kelemen Nóra, Nagy Edit, Rácz Juli, Ronkay Mária, Seemann Ágnes, Sziviné Harsányi Lucia, Bacsinszky Tibor, Cserkaszky Miklós, Dorogmann László, Korencsy Ottó, Surányi András, Szivi László, Windisch István és web-mesterünk. Ők vállalták a legtöbb feladatot magukra: a 2016-os konferencia előkészítését, a kirándulások szervezését, az újságírást, a lapkészítést, az egyetemi találkozók, a Kinderfasching és az Oktoberfest megszervezését, fényképek és video készítését eseményeinken, a volt egyetemekkel való kapcsolattartást, a kiscsoportok lendületben tartását, a tagnévsor és a honlap folyamatos karbantartását, a társaktól érkező kérések teljesítését, a könyvelést, a pénzügyek ellenőrzését, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Köszönjük a tagdíjbefizetéseket, külön azoknak, akik kiemelkedően járultak hozzá tevékenységünk anyagi hátterének biztosításához!

A hír megjelenésének dátuma: 2015-11-12