Közgyűlési meghívó

2016. május 23

 Közgyűlési meghívó

A Fővárosi Törvényszék felhívásának és az Egyesület alapszabályának megfelelően az Elnökség  2016. május 23-án, hétfőn délután 16.30 órára Közgyűlést hív össze – helye: 1165 Budapest, Hilda u. 4.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 10.§. 2.bek. alapján 17.00-kor a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképesen ül össze. 

Napirend:

1.      Alapszabály-módosítás és egységes szerkezetbe foglalása - a Fővárosi Törvényszék 9PK 61.199/1994./6 végzésének megfelelően. (1.sz. melléklet: Alapszabálymódosítás tervezete)

2.      A 2015-ös mérleg elfogadása (2.sz. melléklet: mérlegadatok)

A Közgyűlésre minden tagot tisztelettel meghívunk és megjelenésére számítunk. A mellékletek csatolmányként letölthetők. Az Egyesület tárgyi dokumentumai a közgyűlésen tagjaink számára rendelkezésre állnak.

Vezetőség

Csatolmány letöltése

A hír megjelenésének dátuma: 2016-05-06